Vår produksjon

Selv om vi bygger etter gammel tradisjon og skikk, så benytter vi det siste i moderne CNC maskiner for å tilvirke elementer av optimal kvalitet og presisjon.

Finn ut mer...


Utleie av ledig kapasitet

Ved ledig kapasitet kan vi tilby bearbeiding av trevirke for andre bedrifter ved vårt anlegg. Ta kontakt for mer informasjon.

Kontakt

Tømmervåg Tre A/S
6590 TUSTNA

Tlf. 952 44 765

e-post: firmapost@t-tre.no


>

Ved å bruke det mest moderne av planleggings og produksjonsverktøy, kan vi tilby løsninger helt tilpasset kundenes behov.  Vi tegner alle konstruksjoner i 3D, noe som gir kunden et meget godt bilde av det ferdige produktet.

Vi legger stor vekt på å ha med oss den kunnskapen som ligger i tradisjonelle bygg, både hva angår materialforståelse, og byggemetode.  Vi ønsker å videreføre denne kunnskapen med dagens teknologi.

Med vår moderne produksjonsmetode, har vi som mål å kunne gjøre den tradisjonelle byggeskikken mer tilgjengelig.

Vi henter størstedelen av vårt råstoff lokalt. Saktevokst, utmalmet, nordmørsfuru er et førsteklasses materiale, og det er det samme materialet som har vært brukt på Nordmøre gjennom mange hundre år.  Vi skjærer største parten av vårt materiale på eget sagbruk. Hver stokk som kommer på sagbenken blir gjenstand for en vurdering om hva nettopp den er best egnet til. På denne måten forsøker vi å videreføre et viktig element i den gamle byggekunskapen. Det var samme mann som hogde tømmeret, som bygde huset, han visste allerede når han hogde treet hva han ville bruke det til. Bevisstheten om at et en bestemt stokk er bedre egnet til ett formål, enn et annet er noe vi har som en rød tråd i vår produksjon.

Hvis du tror vi kan hjelpe deg med ditt prosjekt, nøl ikke med å ta kontakt!

naust
Naust

Vi har spesialisert oss på å produsere naust og sjøhus i tradisjonell stil. Vi har våre røtter i den tradisjonelle byggeskikken og har med oss den inn i fremtiden.

Hytter
Hytter

Vi produserer stavlaft og tømmerrammer etter kundens ønske og behov.

gapahuk
Gapahuk

Vi lager Gapahuker og andre småhus i alle størrelser.

Industristrø
Industristrø

Vi leverer strø og annen trelast til industri og oljeservicenæringen


Webdesign by Kai Engvik