Våre Produkter

Kontakt

Tømmervåg Tre A/S
6590 TUSTNA

Tlf. 952 44 765

e-post: firmapost@t-tre.no

Vår produksjon


Selv om vi bygger etter gammel tradisjon og skikk, så benytter vi det siste i moderne CNC maskiner for å tilvirke elementer av optimal kvalitet og presisjon.

Finn ut mer...


Om oss

Det begynte med ei gardsag fra 1954, i 1992 ble den byttet ut med en ny sirkelsag, og siden har det gått slag i slag.

I 1996 ble det bygd ny hall, og ny sag ble montert. I 2009 ble det montert en vacuum tørke. I dag har vi nesten 1000 m2 under tak. Foruten produksjon for vår egen videreforedling, produserer vi bordkledning, villmarkspanel, laftetømmer, spesialdimensjoner og lengder opp til 12m for salg.
Vakuum tørka gjør oss svært leveringsdyktige, vi kan tørke rå trelast ned til 18% fuktighet på 3 - 4dager. Råstoffet er hovedsaklig lokalt saktevoksende og godt utmalmet furutømmer.

I 2011 ble Tømmervåg Tre As stiftet og vi har entret den digitale verden..

Tømmervåg Tre AS tegner og produserer bygninger og bygnings komponenter i tre, både for eksterne oppdragsgivere og for eget salg. Til nå har vi konsentrert oss om naust, brygger, garasjer og andre uisolerte bygg, alt med rot i lokal, tradisjonell byggeskikk og materialforståelse. Vi har ambisjoner om å utvikle et konsept også for isolerte bygg.

Vi bruker et 3D tegneprogram som gir et meget godt bilde av hvordan det ferdige bygget vil se ut. Byggene tegnes og produseres som byggesett, før transport til byggeplass. Dette gir kort byggetid. Gode tegninger gjør det enkelt og raskt å sette opp.

Foruten komplette bygg kan vi produsere sperrer, åser, takkonstruksjoner, og andre komponenter i tre. Vi videreforedler både trelast fra eget sagbruk og konstruksjonsvirke fra andre leverandører.


Webdesign by Kai Engvik